กทม.สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิดคลอบคุมผับบาร์อาบอบนวด

กรุงเทพมหานครออกประกาศกลางดึกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวคลอบคลุมเกือบทุกิจการเพื่อควบคุมโควิด-19ไม่ให้ระบาดขยายวงกว้างออกไป พร้อมขอให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านมีผลตั้งแต่ 2 ม.ค.

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. กรุงเทพมหานครออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) เพื่อควบคุมโควิด-19 คลองคลุมเกือบทุกพื้นที่ทั้งผับ บาร์ สถานบันเทิง อาบอาบนวด นวดแผนโบราณ ฟิตเนส ไม่รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอแต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ฝ่าฝืนได้รับโทษ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากที่พักอาศัย มีรายละเอียดดังนี้

Add a Comment

Your email address will not be published.