กทม.ออกประกาศ สั่งปิดสนามชนไก่ ชนโค กัดปลา ฝ่าฝืนโทษหนัก!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ตามที่มีประกาศขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ สนามชนไก่ สนามชนโค และสนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่น โดยให้มีผลตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563

ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.บ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งจะถูกสั่งปิดสถานที่

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *