กรุงไทย ใจดี ให้กู้ได้ 100,000 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน

กรุงไทย ใจดี ให้กู้ได้ 100,000 สินเชื่อ Smart Money ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน ได้ทุกอาชีพ

อีกหนึ่งบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ยืมเงิน ที่กำลังได้รับความนิยม มีผู้ให้ความ

สนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จากทาง ธนาคาร กรุงไทย กับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีชื่อว่า สินเชื่อเงินกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อเงินสด วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน โดยมีวงเ งิ น กู้

ยืม ได้สูงถึง 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีบัญชีเงินกับกรุงไทยก็สมัครได้เลย โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือ คนค้ำประกัน

เนื่องจาก บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย มีวงเงิน ให้ กู้ยืม

สูงถึง 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ถ้าหากผู้กู้ มีความประสงค์ กู้ยืมเ งิ น 100,000 บาท ก็ไม่ใช่ปัญหา สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี โดยยอดผ่อน

จะตกอยู่ที่เดือนละ 2,761 บาท โดยอัตราดอกเบี้ย ที่ 22% นอกจากนี้ยังมีอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษ 15% ยอดผ่อนจะตกอยู่ที่เดือนละ 2,378 บาท นาน 5 ปี

จุดเด่น สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

-ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

  1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
  4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  5. Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี) 6. เอกสารใบ

แจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเจิม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

Add a Comment

Your email address will not be published.