ผบ.ตร.คนใหม่ สั่งลูกน้องให้ทำงานช่วยเหลือประชาชน ไม่ต้องมาแสดงความยินดี

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.คนใหม่ ขอให้ข้าราชการตำรวจงดมาอวยพรแสดงความยินดี และมอบของขวัญ…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง ลก.ตร. มีหนังสือบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด เลขที่ 0001.11/4615 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่องงดอวยพรและแสดงความยินดี แจ้งถึง ผบช.ในสังกัด ตร. และสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจาก ลก.ตร. ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ขอให้ข้าราชการตำรวจงดมาอวยพรแสดงความยินดี และมอบของขวัญ “ขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในงานตามที่รับมอบหมาย ทั้งการปราบปรามอาชญากรรม การให้บริการ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีอย่างยิ่งแล้ว”

Add a Comment

Your email address will not be published.