คลังเตือน ผู้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 2 รีบทำตามนี้ด่วนก่อนจะเสียใจ

กระทรวงการ คลัง แนะนำให้ผู้ที่รับสิทธิในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 เร่งรีบทำการ ยืนยันตัวตน เพื่อที่ทางหน่วยงานรัฐสามารถจะสรุปจำนวนผู้ได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาได้ ในเวลานี้มีจำนวนที่เรียบร้อยแล้วประมาณ 75% จากทั้งหมด

ทางกระทรวงการ คลัง ได้ออกมาแนะนำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิไปภายในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 ให้เร่งรีบในการ ยืนยันตัวตน เพื่อที่ทางหน่วยงานจะสามารถสรุปจำนวนของผู้ที่จะได้รับเงินภายในโครงการได้ โดยจำนวนของผู้ที่ยืนยันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คิดเป็นอัตราส่วนอยู่ที่ 75% ของทั้งหมด

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเปิดให้ทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ไปแล้วนั้น ทางหน่วยงานได้มีการดำเนินการแจ้งยืนยันสิทธิผ่านช่องทาง มือือ และให้ผู้ได้รับสิทธิดำเนินการผ่านแอพเป๋าตัง เพื่อเป็นการยืนยัน และเปิดการใช้งานสิทธิ

ที่จะทำการจ่ายเงินเข้าระบบของผู้ได้รับสิทธิ ไปใช้จ่ายตามข้อกำหนดของโครงการ ภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม เป็นวงเงิน 3,500 บาท และใช้ได้ 150 บาทต่อวัน

ทั้งนี้นั้นพบว่าในปัจจุบัน มีผู้ทำการยืนยันตัวสำเร็จไปแล้วประมาณ 75% ของผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด จึงทำการแนะนำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิแล้วยังไม่ได้มีการดำเนินการยืนยันตัวตนนั้น ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว

โดยการยืนยันตัวตนนั้นสามารถทำได้หลายช่องทาง ได้แก่

ทำการยืนยันผ่านระบบของแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารสาขา ของธนาคารกรุงไทย

ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางตู้ ATM ที่มีสีเทาของธนาคารกรุงไทย โดยกระบวนการดังกล่าวนั้นต้องทำการ

ใช้บัตรประชาชนควบคู่ด้วย

นอกจากนี้แล้ว เมื่อได้รับสิทธิและสามารถใช้เงินได้แล้วนั้น ก็ขอให้มีการใช้จ่ายภายในระยะเวลา 14 วันตั้งแต่เริ่ม หรือก็คือวันที่ 14 มกราคม 2564 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิดังกล่าวไปโดยอัตโนมัติ

Add a Comment

Your email address will not be published.