จับตาตัวเลขผู้ป่วยพุ่ง ! หลังผู้ว่าฯสมุทรสาคร สั่งล็อกดาวน์ 14 วัน หลังตรวจพบผู้ป่วย 548 ราย

จับตาตัวเลขผู้ป่วยพุ่ง ! หลังผู้ว่าฯสมุทรสาคร สั่งล็อกดาวน์ 14 วัน เหตุตรวจพบติดเชื้อโควิดทะลุ 548 ราย ต้องสั่งเคอร์ฟิว-ตั้งด่าน-ปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดสกัดโรค

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ร่วมกันแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับวถานการณ์โควิด-19 สมุทรสาคร

นพ.โอภาส กล่าว่า ขอรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด ซึ่งศบค. แถลงตั้งแต่ 17 ธ.ค.63 พบผู้ติดเชื้อรายแรกอายุ 67 ปีที่ตลาดกลางกุ้ง ซึ่งสธ.ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สสจ. หน่วยงาน ดำเนินการสอบสวนตั้งแต่ 17 ธ.ค.พบเพิ่มขึ้น 13 ราย เป็นคนไทยและแรงงานต่างชาติ ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองในกลุ่มแรงงาน 1,192 ราย พบเพิ่ม 516 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 ขอผู้ตรวจห้องปฏิบัติการ พบผู้ตรวจรักษาอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัด พบว่ามีผู้ติดเชื้อสมุทรสาคร 548 ราย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากและส่วนใหญ่แรงงานต่างชาติ เชื่อมั่นว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ เนื่องจากเป็นการระบาดในพื้นที่จำกัด แม้ว่าแนวโน้มจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในชุมชนต่างชาติมากขึ้นแต่เสี่ยงต่ำต่อการเกิดความรุนแรงของโรค ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยพื้นที่พบผู้ป่วย ให้ดำเนินการตามที่ฝ่ายปกครองดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนที่อยู่นอกพื้น งดการเดินทางออกจากพื้นที่สมุทรสาคร ประชาชนที่เคยติดต่อตั้งแต่ 1 ธ.ค. ให้เฝ้าระวัง 14 วัน สธ.เสนอต่อกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้สงบ ด้วยมาตรการเด็ดขาด โดยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่และกิจกรรมต่างๆอย่างเคร่งครัด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า จากการค้นพบ 1 ราย ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สธ.ตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุก แบ่งเป็น 2 ส่วน พบผู้ติดเชื้อในรพ. 32 ราย รถโมบาย 516 ราย รวม 548 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่าความคาดหมาย และเป็นเรื่องจำเป็นต้องเยียวยาโดยฉับพลันทันที จำเป็นต้องยกระดับการควบคุม จำกัดการแพร่ระบาด วันนี้ 19 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2564 กำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด ปิดสถานที่ตลาดกลางกุ้ง หอพักศรีเมือง ห้ามเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาด

นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี

กำหนดปิดสถานที่เป็นการชั่วคราววันที่ 19 ธ.ค.ถึงวันที่ 3 ม.ค.64 สถานที่เล่นการพนัน สนามกีฬาของรัฐ สนามมวย สถานศึกษาทุกประเภท สถาบันกวดวิชา โรงเรียสอนกีฬา สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดบรืการได้เฉพาะซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ยกเว้นในรพ.และโรงแรม ห้ามสรรพสินค้าอยู่ในข่ายห้ามดำเนินการช่วง 19 ธ.ค.-3 ม.ค. ร้านสะดวกซื้อให้เปิดบริการได้แต่มีกำหนดการให้บริการเป็นช่วงแน่นอน งดเวลา 22.00-05.00 น. ตลาดนัดหรือตลาดสดให้จำหน่ายได้วันละ 6 ชั่วโมง สถานที่บริหารตามกฎหมาย สวนสนุก ร้านเกม อินเตอร์เน็ต ศูนย์พระเครื่อง สถานออกกำลังกาย สถานอบไอน้ำ โรงภาพยนต์ สปา สร้านเสริมสวย สัก สเก็ต บ่อตกปลาตกกุ้ง ขอความอนุเคราะห์ งดออกจากเคหสถาน เวลา 22.00-05.00 น. ห้ามคนต่างด้าวเข้าหรือมาในเขตจังหวัดโดยสิ้นเชิง แต่คนไทยสามารถออกไปพื้นที่ต่างๆ ตามที่ต้องการได้แต่ต้องแจ้งจนท.ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

Add a Comment

Your email address will not be published.