ญัตติฝ่ายค้าน จัดหนักประยุทธ์

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

ญัตติฝ่ายค้าน จัดหนักประยุทธ์ – เป้าหมายกระจายไป 3 พรรคใหญ่รัฐบาล

นำโดยกลุ่ม 3 ป. ‘ป้อม-ป๊อก-ประยุทธ์’ รวมถึงนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, นายสุชาติ ชมกลิ่น กับร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ระดับแกนนำพลังประชารัฐทั้งสิ้น

ภูมิใจไทย โดนทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เช่นเดียวกับประชาธิปัตย์ นำโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับนายนิพนธ์ บุญญามณี

เบ็ดเสร็จ 10 คน พลังประชารัฐ 4 ไม่รวม ‘ประยุทธ์-อนุพงษ์’ ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ พรรคละ 2 ในระดับหัวหน้า รองหัวหน้าและเลขาฯ พรรค

ในญัตติฝ่ายค้านที่กล่าวหา 10 รัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ เนื้อหาทั้งยาว ทั้งฉกาจฉกรรจ์

“บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริต—”

ฯลฯ

“—ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน นำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการ แผ่นดินของตนเอง—”

เรื่องใหญ่ที่ฝ่ายค้านหยิบยกอภิปราย คงหนีไม่พ้นเรื่องโควิด ที่มีผลกระทบวงกว้างทั้งแง่การแพร่ระบาด ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเยียวยาที่ล่าช้า ไม่ทั่วถึง เงื่อนไขเยอะ เรื่องการจัดซื้อวัคซีนที่ถูกถามถึงความโปร่งใส ปัญหาบ่อนพนัน แรงงานต่างด้าว

ประเด็นการเมือง มีเรื่องความ ไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การคุกคามนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทำให้สังคมก้าวไปสู่ความขัดแย้งและรุนแรง รวมถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่ว่าฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลทำการบ้านมาดีแค่ไหน

ปัญหาประเทศหนักหนาสาหัส การบริหารของรัฐบาลผิดพลาดส่งผลให้แก้ปัญหาไม่ได้ ทั้งยังเป็นการสร้างปัญหาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

หากฝ่ายค้านอภิปรายได้เข้าเป้า ถึงจะน็อกไม่ได้ แต่ก็จะส่งผลกดดันให้รัฐบาลต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะถ้าไม่ทำ รัฐบาลก็จะอยู่ต่อลำบาก

การอยู่ต่อโดยไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

จะยิ่งสร้างความเสียหายให้ประเทศมากขึ้น

ที่มา khaosod.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published.