ณัฏฐพล รับฉายา หวีดดับ ถือเป็นเรื่องจริง ไม่กังวลคนมองไร้ผลงาน มั่นใจแนวทางที่เดิน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)รับฉายา หวีดดับ ถือเป็นเรื่องจริง ไม่กังวลคนมองไร้ผลงาน มั่นใจแนวทางที่เดิน

วันที่ 29 ธ.ค.2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายา “หวีดดับ” ว่า ถือเป็นเรื่องจริง พื้นฐานของตนมาอย่างไรในวันนั้นและวันนี้ ตนต่อสู้เพื่ออะไร เพียงแต่บริบทและสถานะของตนนั้นเปลี่ยนไป แต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.แล้วจะไม่ต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง

ส่วนที่มองว่าตนไม่มีผลงานนั้น ตนไม่กังวล เพราะตนมั่นใจในแนวทางที่วางเอาไว้ เช่น เมื่อเร็วนี้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบร่างมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญทำให้ครูได้เห็นช่องทางการเจิรญเติบโตที่ชัดเจนมากขึ้น

ทำให้ครูที่อยู่ในสายการสอนไม่ต้องกังวลว่าต้องเข้าสู่สายบริหาร และระยะเวลาการขยับเลื่อนตำแหน่งเป็นไปด้วยความเหมาะสม ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความสบายใจให้กับครูได้เห็นเส้นทางอาชีพ เรื่องหนี้สินของครู เป็นต้น

ตนมั่นใจในแนวทางที่กำลังเดิน นอกจากจะส่งเสริมครูแล้ว ตนวางแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน ที่เป็นแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณในปัจจบุันมีความเข้าใจในการใช้งบมากขึ้นโดยสามารถผสมผสานเพื่อความเหมาะสม และทำให้ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตนมองว่าต้องมีคนเข้าใจเรื่องนี้ เพราะการศึกษาไม่ได้แก้ได้ปีเดียว

หากแก้ไขได้ภายในปีเดียวเราคงแก้ไขปัญหาได้ทุกๆปี ตนไม่ได้ทำงานเพื่อให้คนเข้าใจ แต่ตนวางแนวทางไว้เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. คนต่อไปดำเนินการต่อ ตนมองว่าการศึกษามีความซับซ้อน มีปัญหาเชื่อมโยงในกระบวนการแก้ไข เช่น การแก้ไขส่วนหนึ่ง อาจจะไปกระทบส่วนอื่นๆ ซึ่งเราต้องระมัดระวัง และมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา

Add a Comment

Your email address will not be published.