ด่วนพระติด ทั้งวัด

วันที่ 21 มกราคม 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า สถานการณ์การ ยังรุนแรงทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จากการสอบถามพระธรรมทูตไทยทั้งในเอเชีย ยุโรป สแกนดิเนเวีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา พบว่าสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง โดยพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ต้องมีมาตรการปิดวัด แต่ก็ยังเสี่ยงอยู่มากที่ต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อรักษาพระศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ เพราะประเทศอินเดียมีประชากรเยอะ การรักษาก็มีจำกัด

ส่วนพระธรรมทูตสายยุโรป ต้องมีมาตรการปิดวัด ญาติโยมไปถวายภัตตาหารและประกอบศาสนกิจอื่น ๆ ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ ขณะที่วัดในแถบสแกนดิเนเวีย พระสงฆ์ก็ได้แต่อยู่ในวัด ประกอบศาสนกิจได้จำกัดและมีงานเพิ่ม คือปลอบใจญาติโยมด้วยธรรมะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้กำลังใจ

ด้านวัดในเครือสหราชอาณาจักรนั้นได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ต้นแล้ว พระธรรมทูตต้องปรับตัวทั้งวัตรปฏิบัติ งานบุญงานกุศล กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทย แต่ก็ยังลำบากกันอยู่มากทั้งพระธรรมทูตและคนไทย ด้านวัดและพระธรรมทูตไทยสายสหรัฐอเมริกานั้น ขณะนี้ลำบากมาก เพราะการแพร่ ในสหรัฐอเมริกายังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น โดยมีวัดไทยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ทราบกันเป็นการภายในว่าพระธรรมทูตวัดนั้นติดcvกันทั้งวัด

เวลานี้ได้มีการกักตัว ดูและรักษากันแบบเงียบ ๆ ส่วนอาการนั้นมีพระสงฆ์ชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในวัดดังกล่าวมีอาการค่อนข้างวิกฤต ขณะนี้จึงกล่าวได้ว่า พระธรรมทูตไทยและวัดไทยทั่วโลกตกอยู่ในภาวะลำบาก เพราะจะต้องดูแลวัดให้ไปต่อให้ได้ ทั้งจะต้องดูแลคนไทยในต่างแดนที่ได้รับผลกระทบจนี้ให้มีกำลังใจเข้มแข็งด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published.