‘ครูขอสอน’ยื่น6ข้อเรียกร้อง รร.ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย

กลุ่ม “ครูขอสอน” จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ยื่น 6 ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงศึกษาฯ โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ( 4ต.ค.)ที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม “ครูขอสอน” ทั้งครู นักเรียน และนักศึกษา จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสียงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางกายและความคิด โดยมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงลามะลิลาสะท้อนการศึกษาของไทย, เชิญชวนเขียนป้ายผ้าความรุนแรงทางคำพูดที่เคยถูกกระทำ ซึ่งมีคำพูดฝังใจส่วนหนึ่งจากทวิตเตอร์มาแสดงด้วย, แสดงละครชื่อ ที่พื้นปลอดภัย สะท้อนปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง, ทีชเชอร์ทอลค์โดยกลุ่มครูขอสอน พูดถึงประเด็นปัญหาทางการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

จากนั้นได้มีการอ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้องต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาและการสร้างโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย 6 ข้อ และอ่านแถลงการณ์เครือข่ายครูขอสอน เรื่องขอแสดงเจตนารมณ์ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักการของสิทธิมนุษยชน 4 ข้อ ก่อนมอบข้อเรียกร้องให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบ แล้วจุดเทียนเชิงสัญลักษณ์

ด้าน ดร.อัมพร พิณะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้รับผิดชอบ ความรุนแรงระหว่างครูกับนักเรียน ส่วนข้อต่อมาความปลอดภัยในโรงเรียนนั้น กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีความนิ่งนอนใจในกรณีดังกล่าว ในฐานะตนรับผิดชอบโรงเรียนของสพฐ. ทั่วประเทศของรัฐจะดำเนินการเปิดเวทีหารือแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่โรงเรียนที่

ไม่ปลอดภัย รวมถึงสิ่งที่ทำให้นักเรียนเหล่านั้นไม่พอใจ สาเหตุเกิดจากอะไรซึ่งจะทำเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว โดยมีการประชุมเพื่อออกแนวทางการปฏิบัติและตรวจพื้นที่ที่มีปัญหา ส่วนกรณีที่ครูอยู่นอกระบบก็จะดึงกลับเข้ามาให้อยู่ในระบบการศึกษาอยู่กรอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดความต้องการเพื่อบริหารจัดการผลิตบุคคลกรในการสอนจำนวนเท่าไร่ ทำอย่างไรถึงจะมีคุณภาพ ในส่วนของรัฐยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู.

Add a Comment

Your email address will not be published.