นับถอยหลังเลือก’อบจ.’20ธ.ค.เช็กสิทธิออนไลน์ง่ายๆที่นี่!

นับถอยหลังเลือกตั้ง อบจ. พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 ด้วยความห่วงใย “เดลินิวส์ออนไลน์” เลยอยากย้ำเตือนทุกท่าน อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับ

นับถอยหลังเลือกตั้ง อบจ. พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ด้วยความห่วงใย “เดลินิวส์ออนไลน์” เลยอยากย้ำเตือนทุกท่าน อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเว็บไซต์ ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้ง อบจ. ได้ง่ายๆ โดย คลิกที่นี่

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้ง อบจ.
1.เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้ว ให้ กรอกเลขประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก แล้วกดค้นหา

2.หากท่านไม่มีสิทธิเลือกตั้งอบจ. หน้าเว็บไซต์จะขึ้นข้อความว่า “ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งกรุณาตรวจสอบว่าทะเบียนบ้านย้ายไปยังจังหวัดนั้นๆ ครบ 1 ปี หรือไม่ หากยังไม่ครบ จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น หรือ กรณีที่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร จะแสดงผลไม่พบข้อมูลเช่นเดียวกัน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษ ไม่ใช่จังหวัด ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เท่านั้น

3.หากท่านมีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. เมื่อกดเข้าไปแล้ว จะพบข้อมูล ชื่อ / การเลือกตั้ง / ประเภทการเลือกตั้งย่อย / วันที่เลือกตั้ง / เขตการเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง / สถานที่เลือกตั้ง / ลำดับในบัญชีรายชื่อ / สิทธิในการเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใช้
1.ขอให้ประชาชนเตรียมหลักฐานแสดงตน ซึ่งเป็นหลักฐานของทางราชการ อาทิ

  • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้)
  • หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
1.ตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อของท่าน

2.ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

3.ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ

Add a Comment

Your email address will not be published.