นายกฯสั่งเหล่าทัพคุมเข้มแรงงานต่างด้าวลอบเข้าไทย ตั้ง”ผู้พันเบิร์ด”รองโฆษกกลาโหม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณเหล่าทัพร่วมป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมสั่งคุมเข้มแรงงานลักลอบเข้าไทย ตั้ง ผู้พันเบิร์ด เป็นรองโฆษกกระทรวงกลาโหม

โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เรื่องการจัดสรรทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งและน้ำเสีย กำชับให้ทุกเหล่าทัพ โดยเฉพาะทหารช่างและทหารพัฒนา ให้กำลังพลพัฒนาฝีมือและสนับสนุนกำลังฝีมือในด้านต่างๆ ในการกระจายน้ำให้กับประชาชนทั้งอุปโภค บริโภคและการเกษตรได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับร่วมสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เหนือเขื่อน หาแหล่งน้ำและกักเก็บน้ำอย่างยั่งยืนด้วย

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้สั่งการในที่ประชุมให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้มงวดในการป้องกันแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกองกำลังชายแดน ดำเนินการเชิงรุกในการสกัดกั้น เฝ้าตรวจและกวาดล้างปราบปราม โดยเฉพาะการหลบหนีผ่านเข้าช่องทางธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการปราบปรามอย่างเคร่งครัด

โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า นายกฯได้ กำชับหน่วยขึ้นตรง เรื่องการดำรงความต่อเนื่องในการสร้างวิถีชุมชนที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนในทุกพื้นที่ ขอให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้ยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า

นอกจากนี้ที่ประชุมสภากลาโหม ยังได้แต่งตั้งให้พ.อ.วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด ทำหน้าที่รองโฆษกกระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล จากเดิมที่เป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *