“บิ๊กป้อม” ลุยชัยนาท เปิดบ่อบาดาลยักษ์ ช่วยชาวบ้านมีน้ำกินใช้ตลอดปี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทั้งนี้ รูปแบบของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่บ้านธัญญอุดม ประกอบด้วย

1. บ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร หรือ 24 นิ้ว ความลึกประมาณ 48 เมตร สามารถสูบน้ำบาดาลได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2. หอถังเหล็กส่งน้ำระยะไกล ความสูง 40 เมตร ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร
3. ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมระบบท่อกระจายน้ำ ความยาวรวม 5,800 เมตร ครอบคลุมถึง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านประจำรัง หมู่ที่ 2 บ้านบางก้านเหลือง หมู่ที่ 3 และบ้านธัญญอุดม หมู่ที่ 6
4. ระบบผลิตน้ำดื่ม Reverse Osmosis (RO)
5. อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
6. จุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชนและสถานีจ่ายน้ำถาวร ซึ่งจะสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท รวม 8 หมู่บ้าน 1,484 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการระบบกระจายน้ำและส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมีปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้กว่า 1,460 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 8,000 คน เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสร้างความมั่นคงด้านเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่า 6,200 ไร่ ซึ่งในอนาคตจะดำเนินการขยายระบบท่อกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ ต.หาดท่าเสา และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *