บิลค่าน้ำ ค่าไฟ อย่าเพิ่งทิ้ง

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับ ผู้ถือบัตรคนจน ลงมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาของมาตรการช่วยเหลือภาระค่าน้ำค่าไฟ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันย ายน 2564 จากการรายงานของทางรองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติอนุมัติขยายระยะเวลาบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มออกไปอีก 1 ปี ภายหลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2563

ซึ่งจะมีการขยายมาตรการดังกล่าวออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 13.9 ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนละ 8 ล้านครัวเรือน หรือ 1 ครัวเรือนจะสามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

รายละเอียดช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามารตรการปัจจุบัน

ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด รายละเอียดช่วยเหลือค่าน้ำประปา เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน หากใช้เกิดวงเงิน ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด

รายละเอียดช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามารตรการปัจจุบัน

ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด รายละเอียดช่วยเหลือค่าน้ำประปา เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน หากใช้เกิดวงเงิน ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด

Add a Comment

Your email address will not be published.