‘บิ๊กบี้’ โชว์จุดยืน รัฐประหารเป็นศูนย์ ขออย่าสร้างเงื่อนไข

‘บิ๊กบี้’ โชว์จุดยืน รัฐประหารเป็นศูนย์ ขออย่าสร้างเงื่อนไข

วาระแรกเป็นทางการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ระดับผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เพื่อมอบนโยบายกำลังพลให้ตระหนักในอุดมการณ์ทหารที่ยึดมั่น คือ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน พร้อมกล่าวถึงนโยบายกองทัพกับการเมืองว่า การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง แต่ถ้าบอกว่ากองทัพกับรัฐบาลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะกองทัพปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล เป็นข้าราชการประจำไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ดังนั้นปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อถูกถามฐานะที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. 3 ปี ให้ความมั่นใจได้อย่างไรว่า จะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า คำถามนี้ถามมาทุกผบ.ทบ. และทุกคนตอบไปหมดแล้วคือ โอกาสของการทำเรื่องพวกนี้ทุกอย่างเป็นศูนย์หมด บนพื้นฐานที่อย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสร้างเงื่อนไขปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง อยากให้ทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ด้วยการขจัดเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศไทยและติดลบ เพราะศูนย์ก็ไม่พอ แต่ทุกคนต้องช่วยกัน

เมื่อถามย้ำว่าจะไม่มีเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด แม้สถานการณ์จะนำพาไป พล.อ.ณรงค์พันธ์กล่าวว่า โอกาสไม่มีอยู่แล้ว สถานการณ์ประเทศไทยไม่มี เพราะตอนนี้เป็นประเทศที่ดีที่สุด เห็นอยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีเสรีมากที่สุด จึงต้องช่วยกันขจัดเงื่อนไขต่างๆและทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวมากกว่าประเทศอื่นŽ

Add a Comment

Your email address will not be published.