ทั่วไทยร่วมกันแสดงพลัง ปกป้องสถาบันกษัตริย์ต่อเนื่อง

เหนือ-ใต้ รวมจงรักภักดีต่อเนื่อง ประจวบคีรีขันธ์ – พิษณุโลก – พิจิตร ออกมาแสดงพลัง “ชูพระบรมฉายาลักษณ์ – สวมเสื้อเหลือง – ร้องสรรเสริญพระบารมี” กึกก้อง ปกป้องสถาบันกษัตริย์  

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนกว่า 2,000 คน ร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลือง ออกมารวมตัวกันแสดงออกเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยถือพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมกล่าว เทิดทูนสถาบันฯ นำโดยนายบุญชู จงรักษ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ ตัวแทนชาวเมืองประจวบฯ “คนรักในหลวง” ก่อนร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา กันอย่างกึกก้อง จากนั้นออกเดินขบวนรอบอำเภอเมืองประจวบฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องการให้ประเทศไทยมีความสงบสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โดยไม่มีเหตุวุ่นวายแต่อย่างใด

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก กว่า 500  คน นำโดยนายสมาน  นวลเกิด  นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก รวมตัวกันประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ พร้อมชูป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่  9 ในหลวงรัชกาลที่  10 และชูป้ายข้อความ “รักในหลวง ห่วงสถาบัน ช่วยกันเทิดทูนไม่มีสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไร้แผ่นดินไทย”  “เราขอปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต” เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง 

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.พิจิตร ประชาชนกว่า 2,000 คน ร่วมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมธงชาติขนาดใหญ่ ธงตราสัญลักษณ์  รวมตัวกันแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการถ่ายทอดบอกเล่าพระราชกรณียกิจอันสำคัญที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นพร้อมใจกันร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โอกาสนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่า

ราชการจังหวัด ได้กล่าวในฐานะข้าราชการ จะยึดมั่นในการรักและเทิดทูนสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และให้คำมั่นว่า พวกเราทุกคนจะปฏิบัติเช่นนี้ ตลอดไป ขณะที่บริเวณสถานีรถไฟวังกรด อ.เมืองพิจิตร กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านใน อ.เมืองพิจิตร ออกมารวมตัวกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือป้ายข้อความว่าชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยกลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณและชูธงชาติไทย โบกสะบัดแสดงพลังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อนแยกย้ายกันร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต่อไป 

Add a Comment

Your email address will not be published.