ประกาศผลแล้ว ตู่ นันทิดา ได้เป็นนายก อบจ.หญิงคนแรกของสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำคะแนนผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.สมุทรปราการ อย่างไม่เป็นทางการมาขึ้นประกาศบนกระดานบอร์ด ซึ่งตั้งอยู่หน้า สำนักงานอบจ.สมุทรปราการ โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครหมายเลข 1 ของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ได้คะแนนรวม 341,504 คะแนน มาเป็นอันดับที่ 1 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม ผู้สมัครหมายเลข 2 ในนานอิสระ ได้คะแนนรวม77,057คะแนน

น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย

มาเป็นอันดับที่ 2 นายนำพล คารมปราชญ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ในนามอิสระได้คะแนนรวม 24,752 คะแนน มาเป็นอันดับที่ 5 นายอำนวย รัศมิทัต ผู้สมัครหมายเลข 4 ในนามกลุ่มรวมพลังสมุทรปราการได้คะแนนรวม 56,822 คะแนนมาเป็นอันดับที่ 4 และนายธัชชัย เมตโต ผู้สมัครหมายเลข 5 ในนามของคณะก้าวหน้าได้คะแนนรวม 74,531 คะแนนมาเป็นอันดับที่ 3

ผลคะแนนการเลือกตั้ง

ซึ่งจากผลคะแนนการเลือกตั้งทำให้ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ได้รับเลือกให้เป็น นายกอบจ.หญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการด้วยคะแนนที่ทิ้งห่างจากผู้สมัครรายอื่นๆ กว่า 2 แสนคะแนน

ทั้งนี้ขอแสดงความดีใจกับ ตู่ นันทิดา ด้วยนะคะ ที่ได้เป็น นายกอบจ.หญิงคนแรกของสมุทรปราการ

เรียบเรียง siamstreet

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published.