ปิด5วัน!คณะวิทย์’ม.ศิลปากร’แจงวุ่น นศ.ติดโควิดเข้าสอบ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแถลงการณ์ ประกาศปิดทำการเป็นเวลา 5 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาสอบในมหาวิทยาลัย เร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่เสี่ยง

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.63  เพจ Silpakorn University ได้โพสต์ข้อความแถลงการณ์ กรณีพบผู้ป่วยโควิด เข้าไปในพื้นที่อาคาร โดยระบุว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับแจ้งจากประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ถึงไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 23 เป็นเพศหญิงอายุ 15 ปี บ้านอยู่ใน ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีประวัติเดินทางเข้ามาสอบในมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สืบค้นประวัติของผู้เข้าสอบ

โดยจากฐานข้อมูลสมัครปรากฏว่าพบตรงตามไทม์ไลน์ และได้รับการยืนยันจากนักเรียนผู้เข้าสอบผลดังกล่าวว่า ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งจากการสอบประวัติพบว่านักเรียนคนดังกล่าวเดินทางมาสอบที่คณะวิทยาศาสตร์จริง ที่ห้องสอบ 1239 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 เข้าสอบห้องเดียวกันทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ช่วงพักกลางวันนักเรียนได้ทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนอาคารเพชรรัตน์ และซื้ออาหารที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ใต้อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองวัดไข้โดยตลอดก่อนการเข้าห้องสอบ ไม่พบความผิดปกติของอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล ก่อนการเข้าห้องสอบ และคณะกรรมการควบคุมสอบได้เช็คให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดระยะเวลาในการสอบ

จากกรณียืนยันการตรวจพบนักเรียนผู้เข้าสอบจำนวน 1 ราย เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลนครชัยศรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และเมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ผลจากการตรวจสอบตามขั้นตอนของการทางแพทย์พบว่า นักเรียนคนดังกล่าวมีผลตรวจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้เข้ามารักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการต่อไปนี้

1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา และจะนำส่งผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง covid-19 ต่อไป ซึ่งจะมีการตรวจดูอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 22563 เวลา 11.00 น.

หากกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รับการผลตรวจเป็น Negative จะให้กักตัวที่ที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 14 วัน หรือหากผลการตรวจเป็น Positive จะส่งเข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป พร้อมกับขยายวงการสอบสวนทางระบาดวิทยาอย่างต่อเนื่อง

2.กรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำให้กักตัวที่พักอาศัยเป็นวัน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่อง

3.ประกาศปิดพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้ามเข้าออกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 30 ธันวาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในคณะ และขอให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำงานที่บ้าน ทางคณะวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญต่อมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันการควบคุมโรค

ทั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์จะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรฐานที่กำหนด และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published.