พระราชินี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทอดพระเนตรสินค้าโอท็อป

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนครและใกล้เคียง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยมีผู้มาขอรับบริการ 520 คน โรคที่พบมากคือโรคตา โรคทางทันตกรรม โรคกล้ามเนื้ออักเสบ และความดันโลหิตสูง

โอกาสนี้ พระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 ราย ซึ่งเป็นโรคความจำเสื่อม และโรคมะเร็ง พร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยด้วยความห่วงใย

ทรงพระเจริญ

จากนั้น ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร โดยมีการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูป อาทิ หม่ำ จากจังหวัดชัยภูมิ ขนมเปี๊ยะ จังหวัดอุดรธานี ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครพนม

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง นำผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น มาประยุกต์ออกแบบลวดลายให้ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน แต่ยังคงอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ อาทิ ผ้ากาบบัว และอัญญานางหรือผ้าเจ้าเมือง จากกลุ่มต้นเทียนไหมไทย จังหวัดอุบลราชธานี ผ้าซิ่นยกไหมเงินลายดอกแก้ว

ซึ่งเป็นลวดลายที่ชาวอุบลราชธานีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส, ผ้าไหมแพรวา จากกลุ่มไหมสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประยุกต์ ต่อยอดเป็นผ้าซิ่นแพรวา พร้อมคิดค้นและพัฒนาลายใหม่

ขอบคุณ ข่าวสด

Add a Comment

Your email address will not be published.