ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกทม.ฯ การเข้าครอบครอง-ใช้อสังหาฯ ขยายถนนเลียบคลอง2

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯ เข้าครอบครอง-ใช้อสังหาฯ ขยายถนนเลียบคลอง2

เมื่อวันที่ 22 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืนใน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเลียบคลองสองและซอยรามอินทรา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกทม.ฯ การเข้าครอบครอง-ใช้อสังหาฯ ขยายถนนเลียบคลอง2

Add a Comment

Your email address will not be published.