ลาก่อนทางลูกรัง! ทช. อัดงบ 4.8 หมื่นล้าน อัพเกรดถนนเป็นคอนกรีต

ลาก่อนทางลูกรัง! ทช. อัดงบ 4.8 หมื่นล้าน อัพเกรดถนนเป็นคอนกรีต

วันที่ 9 ต.ค. นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวในงานคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 18 ปี วันนี้ (9ต.ค.)ว่า ปัจจุบัน ทช. มีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ จำนวน 3,267 สายทาง ระยะทางรวม 47,960 กิโลเมตร

โดยในปีงบประมาณ 64 ได้รับงบประมาณ4.8หมื่นล้านบาท เพื่อเร่งทำถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต จำนวน 365 โครงการ ระยะทาง 834 กิโลเมตร เพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน 222 โครงการ ความยาวรวม 18,517 เมตร และซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท เป็นต้น

รวมไปถึง การทำถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว, พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ถนนเเชื่อมต่อระบบขนส่ง, ถนนเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

สำหรับโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 64 เช่น โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ระยะทาง 6.8 กิโลเมตร งบประมาณ 903 ล้านบาท, ถนนสายแยก ทล.3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ตอนที่ 1) ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร งบประมาณ 900 ล้านบาท

ถนนสายแยก ทล.3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ตอนที่ 2) ระยะทาง 18.4 กิโลเมตร งบประมาณ 900 ล้านบาท

,ถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 – บ้านบางพลีใหญ่ อ.เมือง,บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร งบประมาณ 793 ล้านบาท, ถนนสายแยก ทล.1020 – บ้านกิ่วแก้ว อ.เทิง,จุน จ.เชียงราย,พะเยา ระยะทาง 43.7 กิโลเมตร งบประมาณ 1,200 ล้านบาท

ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212 – บ้านบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระยะทาง 14.2กิโลเมตร งบประมาณ 804ล้านบาท, ถนนสาย ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการจ.สมุทรปราการ ระยะทาง 1.925 กิโลเมตร งบประมาณ 158 ล้านบาท, ถนนสาย ข9 ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย – ท้ายเหมืองจ.พังงา ระยะทาง 4.2กิโลเมตร งบประมาณ 330 ล้านบาท ฯลฯ

Add a Comment

Your email address will not be published.