ลูกจ้างโรงงาน 444 ชีวิตตกงาน รมว.แรงงานห่วงสั่งดูแล

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างโรงงานผลิตถุงลมนิรภัย ปราจีนบุรี สั่งกสร. ดูแลใกล้ชิด เน้นย้ำให้ดูแลลูกจ้างได้รับสิทธิตามที่ตกลงกับนายจ้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่า โรงงานผลิตถุงลมนิรภัยที่จังหวัดปราจีนบุรี ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจและได้เปิดโครงการสมัครใจลาออกซึ่งมีลูกจ้างเข้าร่วมโครงการจำนวน 302 คน ตนรู้สึกห่วงใยพี่น้องแรงงานทั้ง 302 คนที่จะถูกเลิกจ้าง  จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งลงพื้นที่เพื่อประสานกับนายจ้าง ลูกจ้างทันที พร้อมทั้งดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า  จากการตรวจสอบ พบว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าว คือ บริษัทสหเซเรน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบกอบกิจการผลิตถุงลมนิรภัย ปัจจุบันมีลูกจ้างรวม 922 คน  มีลูกจ้างสมัครใจลาออก รวมจำนวน 302 คน ส่วนโรงงานที่ 2 ประกอบกิจการ ผลิตเสื้อผ้ากีฬาส่งออกประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีลูกจ้างรวม 561 คน มีลูกจ้างสมัครใจลาออก รวมจำนวน 142 คนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำ ชี้แจงต่อลูกจ้างว่าลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

ลูกจ้างโรงงาน 444 ชีวิตตกงาน รมว.แรงงานห่วงสั่งดูแล
ลูกจ้างโรงงาน 444 ชีวิตตกงาน รมว.แรงงานห่วงสั่งดูแล
 1. ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 62 ของค่าจ้าง
  โรงงาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563
  โรงงาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563
 2. ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากการเลิกจ้างในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 200 วันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
 3. สิทธิประโยชน์คุ้มครองเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากถูกเลิกจ้างได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ชราภาพและเสียชีวิต
 4. สิทธิในการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 เพื่อรับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสังคมต่อเนื่อง
 5. สำหรับลูกจ้างที่อายุเกิน 55 ปี จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสมทบที่ได้สะสมไว้บริษัทฯ ได้ตกลงจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและจ่ายเงินพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง

อย่างไรก็ตาม สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำกำชับให้สำนักงานประกันสังคมต้องดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนและต้องเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่ตนในฐานะหัวหน้าผู้รับใช้แรงงาน ได้กำหนดเป็นภารกิจหลักในการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *