“ศรีสุวรรณ” สวนตระกูล “อยู่วิทยา” สายเกินไปแล้ว

ศรีสุวรรณ สวนตระกูล “อยู่วิทยา” สายเกินไปแล้ว แนะ หากบริสุทธิ์ใจ ควรให้ “บอส วรยุทธ” กลับมาสารภาพความจริง- เปิดชื่อคนพาหนี

จดหมายดังกล่าวอาจเป็นเพียงต้องการลดกระแสความไม่พอใจของสังคมไทยที่มีต่อบอส-วรยุทธ อยู่วิทยา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจนับพันล้านหมื่นล้านของตระกูลอยู่วิทยาด้วยเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถสื่อถึงความจริงใจของตระกูลอยู่วิทยาที่กล่าวอ้างว่าทุกคนให้ความเคารพในกฎหมาย และยึดมั่น ในกระบวนการยุติธรรม ที่ต้องสามารถสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันได้ เพราะตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อเดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สังคมไทยไม่เคยเห็นตระกูลอยู่วิทยา แสดงออกว่าจะรีบเร่งหรือเป็นธุระในการนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ การนิ่งเฉย อาจสะท้อนให้เห็นว่า ไม่อยากยุ่งด้วย หรือ เห็นด้วยกับการกระทำนั้น

Add a Comment

Your email address will not be published.