“สงคราม” ชี้ “บิ๊กตู่” ต้นตอปัญหาประเทศ แนะรบ.จริงใจแก้ปัญหา-เลิกซื้อเวลา-ตีกินทางการเมือง

“สงคราม” ชี้ “บิ๊กตู่” ต้นตอปัญหาประเทศ แนะรบ.จริงใจแก้ปัญหา-เลิกซื้อเวลา-ตีกินทางการเมือง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ (พช.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณารับหรือไม่รับหลักการญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน พยายามซื้อเวลาด้วยการอ้างว่าจะต้องทำประชามติถามประชาชนก่อนว่าจะ

เห็นด้วยกับการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.หรือไม่ ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ฝ่ายรัฐบาลต้องการซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า อยากให้รัฐบาลทำงานอย่างตรงไปตรงมา เพราะญัตติที่ฝ่ายค้านเสนอต่อที่ประชุม มีการ

เขียนรายละเอียดชัดเจน รวมทั้งขั้นตอนการทำงานการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด หากอ่านโดยละเอียดจะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ไม่ได้แก้เพื่อประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

นายสงคราม กล่าวอีกว่า ความพยายามซื้อเวลาด้วยการโจมตีพรรคฝ่ายค้าน หวังตีกินทางการเมืองไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศ เพราะสถานการณ์ปัจจุบันประเทศประสบปัญหาทุกด้าน ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาทางออก รัฐบาลไม่ควรมาโจมตีกันทางการเมืองเพื่อ

ประโยชน์ของตัวเองและเอาชั่วให้คนอื่น ทั้งนี้ ทางออกจากปัญหาที่ดีที่สุดคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องแสดงความจริงใจ และเลิกลอยตัวเหนือปัญหา ลงมาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพราะต้นตอของปัญหาคือพล.อ.ประยุทธ์ ความพยายามซื้อเวลา

ของรัฐบาลไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศแต่อย่างใด หากทุกฝ่ายจริงใจร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน

Add a Comment

Your email address will not be published.