“สมพงษ์”ฉลุย นั่งหน.เพื่อไทยอีกสมัย

“สมพงษ์ อมรวิวัฒน์”ฉิวนั่งหน.พท.อีกสมัย ลั่น 4 ภารกิจหลังปรับโครงสร้างใหม่ ชี้ผนึกกำลังคน2รุ่น ช่วยประชาชนมีชีวิตดีขึ้น  

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ภายหลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงว่า ผลการนับคะแนนเลือกผู้บริหารพรรคชุดใหม่นั้น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง โดยได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 376 เสียง งดออกเสียง 17 เสียง และบัตรเสีย 7 ใบ ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคได้แก่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ได้รับคะแนน 330 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง และบัตรเสีย 37 ใบ ขณะที่ตำแหน่งกรรมการบริหารที่สำคัญอื่นๆ อาทิ รองหัวหน้าพรรคได้แก่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายสุทิน คลังแสง และนายพิชัย นริพทะพันธุ์  ส่วนตำแหน่งโฆษกพรรคได้แก่ น.ส.อรุณี กาสยานนท์

จากนั้นนายสมพงษ์ แถลงว่า ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ร่วมลงคะแนนให้ความไว้วางใจเลือกตนกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้อยู่ภายใต้ภาวะวิกฤติทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทยมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารพรรคเพื่อให้แบกรับภารกิจและเป็นที่หวังพึ่งได้ของประชาชน ภารกิจสำคัญอย่างแรกคือ ความมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทยจะจับมือกับทุกเครือข่ายเร่งรัดแก้รัฐธรรมนูญให้เกิดกติกาที่ยุติธรรม เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ภารกิจที่สองคือ ความมุ่งมั่นแบ่งเบาความเดือดร้อนประชาชน โดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ที่เริ่มส่งผลรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ สิ่งที่พรรคจะทำต่อจากนี้คือ การระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกพรรคเพื่อผลักดันนโยบาย หาทางแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม ดังเช่นที่พรรคเพื่อไทยเคยทำสำเร็จมาแล้ว

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า ภารกิจที่สามคือ กระชับความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก ประชาชน และกลุ่มประชาสังคมทุกเครือข่ายให้เกิดการร่วมมือให้แน่นแฟ้น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยร่วมกันอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน และภารกิจท้ายสุดคือ การรวบรวมและนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสื่อสารไปยังประชาชนและส.ส.เพื่อรับรู้ปัญหาและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังจากรุ่นสู่รุ่น ระหว่างประสบการณ์ของรุ่นพี่ กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ  และความมุ่งมั่นที่เปี่ยมด้วยพลังของรุ่นน้องๆ เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เราสองรุ่นจะจับมือกันให้แน่น ร่วมถักทอความหวัง ความฝันที่จะเห็นประชาชนกินอิ่ม นอนหลับ  ยิ้มได้อย่างมีความสุข กับชีวิตที่ดีขึ้น นี่คืออุดมการณ์สูงสุดของพรรคเพื่อไทย.
… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/798621

Add a Comment

Your email address will not be published.