‘สสจ.ชลบุรี’ประกาศด่วน ใครไป‘บ่อนระยอง-พัทยาเหนือ’ กักตัว​ 14​ วัน เช็คโควิด

‘สสจ.ชลบุรี’ประกาศด่วน ใครไป‘บ่อนระยอง-พัทยาเหนือ’ กักตัว​ 14​ วัน เช็คโควิด

27 ธันวาคม 2563 นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาตการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 จากจังหวัดสมุทรสาครไปยังจังหวัดต่างๆ และมีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาตในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอประกาศให้ทราบว่าประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563

1.สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน บขส. อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

2.สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน หลังร้านนำชัย พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

3.สถานที่ลักลอบเล่นการพนันอื่นใดที่อาจจะรอดพ้นจากการกวดขันของทางการ ในจังหวัดชลบุรี ที่มีผู้เดินทางจากสถานที่ในข้อ 1 และข้อ 2 เข้าไปเล่นการพนันหรือทำกิจกรรมอื่นใด

หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ รักษาระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ สแกนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563

นายอภิรัต กตัญญุตานนท์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Add a Comment

Your email address will not be published.