ศน.จัดทริปเส้นทางตามรอย “หลวงปู่มั่น”

กรมการศาสนา จับมือ ภาคีเครือข่าย จัดทริปเส้นทางบุญามรอย “หลวงปู่มั่น” ในรูปแบบ e – book

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมการศาสนา (ศน.) ได้จัดโครงการ “เปิดตัว e – book ท่องเที่ยวเส้นทางบุญ อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต”  เนื่องในโอกาส 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. 2563 – 2564  โดยศน.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจศึกษาแนวทางที่พระอาจารย์มั่นได้นำทางไว้ และจุดประกายทางปัญญาสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งศน.ได้มีการจัดทำเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางบุญ อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่นภูริทัตโต  ในรูปแบบ e – book จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร เชียงราย และเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจ รู้จักวัดและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ พระอาจารย์มั่น อีกทั้งได้มีโอกาส ย้อนรอยดินแดนถิ่นบ้านเกิดพระอาจารย์มั่น เช่น บ้านคำบง เยี่ยมชมวัดที่องค์ท่านเคยบรรพชาเป็นสามเณร บวชเป็นพระภิกษุ จำพรรษา รวมไปถึงสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นได้เคยมาพำนักบำเพ็ญเพียร เช่น วัดศรีบุญเรือง สำนักสงฆ์กุดเม็ก วัดภูหล่น วัดศรีอุบลรัตนาราม  วัดบูรพาราม  วัดเลียบ ใน จ.อุบลราชธานี เป็นต้น    

รองอธิบดีศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้ร่องรอยการปฏิบัติธรรม และร่วมน้อมรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์มั่นแล้ว จะได้เพลิดเพลิน และตื่นตาตื่นใจไปกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทย สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นในระหว่างเส้นทาง เปรียบได้กับเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชีวิต ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาชีวประวัติจากการท่องเที่ยว ได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย  เป็นการร่วมอนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอดสิ่งดีงาม โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลด์ e – book   6 จังหวัดได้ ได้ ที่ www.luangpumun.dra.go.th โดยมีตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว และแนะนำวัดและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมเยียนชุมชนคุณธรรม พร้อมแผนที่นำทาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาเรียนรู้จากโปรแกรมนี้ด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published.