อพท.ประกาศความสำเร็จสร้างแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน เชียงคาน-ในเวียงขึ้นแท่น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“พิพัฒน์” ปลื้ม เชียงคาน-ในเวียง ผ่านฉลุย ขึ้นแท่นสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ปี 2563 ครั้งแรกของประเทศไทย ทำเอาคนไทยปลื้มไปตามๆกัน ในจังหวะที่กำลังกางแผนที่เสาะหาจุดหมายการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

รางวัล Sustainable Destinations TOP 100 หรือ สุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน เป็นรางวัลที่มอบให้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (International Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่ยกให้ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ติดอันดับในปี 2563

นับเป็นเครื่องการันตีว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวไม่แพ้ที่ใดในโลก เพราะองค์ประกอบของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน ไม่เพียงความสวยจับใจของธรรมชาติ ป่าเขา แต่ต้องมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นผสมรวมอย่างลงตัว มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการปกป้องวัฒนธรรม และการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม

“พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแสดงความยินดีกับคนในพื้นที่แต่เบื้องหลังกว่าจะได้รางวัลนี้มาไม่ใช่ง่ายๆ การทำงานในครั้งนี้มีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นกำลังหลักในการผลักดัน และการได้รับรางวัลระดับโลกของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 แหล่ง เป็นตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมที่สุด แสดงถึงความสำเร็จจากผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนของการก่อตั้ง อพท.ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา และก้าวเข้าสู่ปีที่ 18

การทำงานของ อพท.ทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนาให้แก่ภาคประชาชน ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระจายลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนอย่างแท้จริง

เครื่องมือการดำเนินงานของ อพท. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมาจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC เป็นกรอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โดยที่ผ่านมา อพท.ใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เป็นกรอบการพัฒนาให้กับทุกพื้นที่พิเศษ และพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เป้าหมายคือต้องการให้แต่ละพื้นที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายยกระดับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การเข้าสู่เป้าหมายรูปธรรมของการดำเนินงานอีกอย่างหนึ่งคือการผลักดันพื้นที่พิเศษเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ปี 2564 เตรียมเสนอจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรี ซึ่งมาจากฐานทุนทางวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านและจุดกำเนิดของศิลปินนักร้องจำนวนมาก และผลักดันให้จังหวัดน่านเข้าสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในฐานะจังหวัดที่ผู้คนทำงานผ้าทอ ปูนปั้น งานไม้ เครื่องเงิน งานจักสาน และงานโลหะ

หากย้อนไปในปี 2562 ยูเนสโกได้ประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) จังหวัดสุโขทัยได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) โดยเป็น 1 ใน 66 เมืองจากทั่วโลก ที่ได้รับการคัดเลือกในปีนั้น ซึ่งเกิดจากการผลักดันและเข้าไปส่งเสริมของ อพท.

จากทั้งหมดนี้ อพท.จะนำความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นต้นแบบขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่ดูแลรับผิดชอบทั้งในพื้นที่พิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยจะนำแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านกระบวนการพัฒนาของ อพท. เสนอเข้าสู่การจัดอันดับ TOP 100 อย่างน้อยปีละ 1 แหล่ง และเดินหน้าผลักดันเมืองที่พร้อมเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เพื่อนำความภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *