อาการน่าห่วง’ผวจ.สมุทรสาคร’ ภาวะปอดอักเสบรุนแรง

คณบดีศิริราช ห่วง อาการผวจ.สมุทรสาคร ปอดอักเสบรุนแรง ต้องติดตามใกล้ชิด ชี้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ แพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงอาการของ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่มาพักรักษาตัวด้วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลว่า ขณะนี้ได้มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพบว่าผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงขึ้น จำเป็นต้องดูแลและควบคุมการทำงานของระบบทางเดินหายใจให้เป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยยังคงรู้ตัวดีทั้งนี้ อาการของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีโรคประจำตัว ประกอบกับสูงอายุ ซึ่งทางศิริราชได้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่.

Add a Comment

Your email address will not be published.