เชิญชวนสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

มหาเถรสมาคม และรัฐบาล ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ส่วนกลาง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดจัดขึ้นทุกจังหวัด

โดยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *