เตรียมตัวให้พร้อม บัตรคนจน ลงทะเบียนรอบใหม่ ต้นปี 64

หลังจากที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ลงทะเบียน โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ต้นปี 2564 ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไข ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบ มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน เสนอโดยกระทรวงการคลัง ขยายระยะเวลา เพิ่มจำนวนเงินพิเศษอีกคนละ 500 บาท อีก 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564) เช่นกัน

วันนี้ทีมข่าว siamtoday ได้นำแบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล พร้อมเงื่อนไขสำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ศึกษาก่อนเปิดลงทะเบียนจริง ดังนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนรอบใหม่

เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อไป

ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท

รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา

ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล

เอกสารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th

เลือกเมนู เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

เลือกเมนู ดาวโหลด

เลือกเมนู แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เลือกเมนู Download ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือ

หลังกรอกเอกสารเสร็จ สามารถนำไปยื่นด้วยตนเอง กับ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง, ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล

เรียบเรียง siamtoday

Add a Comment

Your email address will not be published.