เปิดแผนที่ชัดๆ 4 โซนสีพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เฝ้าระวังติดเชื้อโควิด-19

เปิดแผนที่ชัดๆ 4 โซนสีพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เฝ้าระวังติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 มกราคม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร โพสต์รูปภาพแผนที่การแบ่งพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จ.สมุทรสาคร ซึ่งแบ่งตามระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีเขียว ตามลำดับ

ดังนี

พื้นที่สีแดง
อ. เมือง
ต.มหาชัย,โกรกกราก,ท่าฉลอม,ท่าทราย,นาดี, บางหญ้าแพรก,โคกขาม,ท่าจีน

พื้นที่สีส้ม
อ.เมือง
ต.พันท้ายฯ,บ้านบ่อ,บางกระเจ้า,คอกกระบือ,บางโทรัด

พื้นที่สีเหลือง
อ. เมือง
ต.บ้านเกาะ,บางน้ำจืด

อ.กระทุ่มแบน
ต.ตลาด,อ้อมน้อย,คลองมะเดื่อ,ท่าเสา,ท่าไม้,สวนหลวง

อ.บ้านแพ้ว
ต.คลองตัน,หลักสาม,หนองบัว

พื้นที่สีเขียว
อ.เมือง
ต.กาหลง,ชัยมงคล,นาโคก

อ.กระทุ่มแบน
ต.ดอนไก่ดี,บางยาง,หนองนกไข่ ,แคราย

อ.บ้านแพ้ว
ต.บ้านแพ้ว,สวนส้ม,โรงเข้,อำแพง,ยกกระบัตร,หลักสอง

Add a Comment

Your email address will not be published.