“บิ๊กป้อม” เร่งรัดโครงการบรรเทาภัยแล้ง-น้ำท่วม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

รองนายกฯ ประวิตร เร่งรัดโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จ.สมุทรสงคราม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จากการลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเร่งรัดโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งได้รับจัดสรรงบกลางตามมติ ครม. เมื่อ 13 สิงหาคม รวมถึงการวางแผนการใช้ประโยชน์จากแก้มลิงทุ่งหิน ให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับบริหารจัดการน้ำแล้งน้ำท่วม อุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง

ดำเนินการศึกษา ออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและการใช้น้ำให้เหมาะสม การนำน้ำเข้า – น้ำออก การบริหารจัดการแก้มลิง การพัฒนาระบบประปาโครงข่ายถนนและการปรับภูมิทัศน์ รวมถึงการขุดลอกการจัดการเรื่องคุณภาพน้ำทั้งความเค็มและสิ่งปนเปื้อน โดยให้ทุกหน่วยงานวางแผนการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเป็นระบบ คำนึงถึงความคุ้มค่าและจำเป็น  ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *