เหยี่ยวถลาลม : ความหมาย 14 ตุลา

เหยี่ยวถลาลม : ความหมาย 14 ตุลา

บรรยากาศตอนนี้คล้ายก่อน 14 ตุลา 2516

ลัทธิทหารยังคงครอบงำ นิสิตนักศึกษากับประชาชนเริ่มจะ “ไม่ทน” กล้าพูด กล้าต้าน กล้าเรียกร้อง

ก่อน 14 ตุลา 2516 เรียกร้องขอ “รัฐธรรมนูญ” ก่อน 14 ตุลา 2563 ก็เรียกร้อง “รัฐธรรมนูญใหม่” ฉบับที่ “ไม่โกง”

ก่อนเกิดวิกฤต 14 ตุลา 2516 นั้นลัทธิทหารครอบงำการเมืองเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทอดยาวมาตั้งแต่ยุค สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญยาวนานถึง 10 ปี แต่ “ปวงชนชาวไทย” ก็ยังทนเฉย

พอได้รัฐธรรมนูญที่ “รัฐทหาร” จัดร่างขึ้น จึงให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 10 กุมภา 2512

พรรคสหประชาไทยของ ถนอม กิตติขจร ได้เสียงข้างมากมาเล็กน้อย แต่ก็เอา “ส.ส.” กับ “ส.ว.” ไปรวมกันได้ 240 เสียง กลายเป็น “เสียงข้างมาก” ในรัฐสภา

ยกมือให้ “ถนอม” เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป !

ได้ลิ้มรสรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งไม่นานนัก 17 พ.ย.2514 “ถนอม” ทำรัฐประหาร ใช้คำศัพท์เรียกชนิดฮากลิ้งว่าปฏิวัติยึดอำนาจตัวเอง !

ข้ออ้างเช่นเดิม คือมีภัยคุกคามประเทศชาติและราชบัลลังก์ เกิดความไม่สงบ นักการเมืองเลวหาแต่ผลประโยชน์

ถัดมาอีก 2 ปี “14 ตุลา 2516” ก็ระเบิดขึ้นจากความอัดอั้น

แต่ก่อนหน้านั้น ได้ยินได้ฟังแล้ว “สยอง”

วันที่ 8 ตุลา 2516 “ประภาส” นำเสนอว่า ถ้าดำเนินการตามวิธีของผม นิสิตนักศึกษาจะเสียไปราว 2 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนแสนคน ซึ่งจำต้องเสียสละเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมือง

ฉากจบ “วันวิปโยค” 14 ตุลา 2516 นิสิตนักศึกษาประชาชนตายไม่ถึง 2,000 ศพ

“ถนอม-ประภาส-ณรงค์” กลายเป็น 3 ทรราช

ต่อมาถูกรัฐบาล สัญญา ธรรมศักดิ์ ยึดทรัพย์กว่า 434 ล้านบาท

ตะเภาเดียวกันทั้งนั้น

เมื่อ “สฤษดิ์” ยังอยู่ก็เชิดชูยกย่องเป็นผู้นำชั้นยอดชั้นนำ แต่หลังจากตายไป ในปี 2506 เมียหลวงเมียน้อยกับทายาทก็ทำศึกแย่งมรดกกว่า 3 พันล้าน

ขณะที่ตอนนั้น “ค่าแรง” คนไทยแค่วันละ 8-10 บาท

ลัทธิทหารที่ปราศจากการถ่วงดุลตรวจสอบเป็น “ต้นธาร” ของการฉ้อฉล

14 ตุลา 2516 เป็นความพยายามผลัก “ทหาร” และข้าราชการประจำให้ออกไปจากการเมือง

14 ตุลา 2563 นิสิตนักศึกษาประชาชนก็เต็มไปด้วยความอัดอั้น ลุกขึ้นต้านความฉ้อฉล

จาก 14 ตุลา 2516 ถึง 14 ตุลา 2563 ล่วงผ่านไปกว่า “ครึ่งศตวรรษ”

การเมืองไทยเปลี่ยนไปแค่ “ชื่อนายกรัฐมนตรี”

จาก “ถนอม” เป็น “ประยุทธ์” !

ยังจะอ้างว่า ข้าฯทำถูกต้องตาม “กติกา” ข้าฯมาจาก “รัฐธรรมนูญ” !?!!

Add a Comment

Your email address will not be published.