แขวงทางหลวงลำพูน อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ช่วงวันหยุดยาว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ก.ค. 2563 ทางนายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน เผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2563 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้1. แขวงทางหลวงลำพูน ประสานงานร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัดลำพูน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดลำพูน หน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ สมาคมผู้สื่อข่าว ในจังหวัดลำพูน
2. ให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน เมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง โดยร่วมกับ ตำรวจทางหลวง (ตร.ทล.), ตำรวจท้องที่ ในการบริหารสัญญาณไฟจราจร หรือเปิดช่องทางพิเศษ
3. กำกับดูแลโครงการก่อสร้าง โดยดำเนินการคืนผิวจราจรให้มีจำนวนช่องเท่าเดิม หรือใกล้เคียงของเดิม และตรวจสอบป้ายจราจร ป้ายเตือนระหว่างงานก่อสร้าง ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ติดตั้งป้ายเสริม เพื่อรองรับกับการจราจรที่มากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และเมื่อเกิดการจราจรสะสม ชะลอตัว หนาแน่น ให้เข้าแก้ไขในทันที โดยประสานกับตำรวจทางหลวงในการเร่งระบายรถ
4. ให้เตรียมห้องน้ำและพื้นที่บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวง สำหรับรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการ จอดพักรถ เข้าห้องน้ำ สอบถามข้อมูลการเดินทาง
5. ให้รายงานสภาพจราจรเส้นทางต่าง ๆ เมื่อมีการจราจรติดขัด

อนึ่ง เพื่อการบริหารงานในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แขวงทางหลวงลำพูนได้เตรียมความพร้อมในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2563

สังคม28 ก.ค. 63

Add a Comment

Your email address will not be published.