แนะวิธีแก้ปัญหา “คนละครึ่ง เฟส 2” ยืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตัง ไม่ผ่าน

แนะวิธีแก้ปัญหา หลังได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่ง เฟส 2” รับเงิน 3,500 บาท แต่ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน

หลังจากกระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 2 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63 เพื่อรับเงิน 3,500 บาทผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564

Add a Comment

Your email address will not be published.