ลุยช่วยชาวเล567คน พ้นโควิด-19

พม.-ทส. จับมือเร่งช่วยชาวเล หมู่เกาะสุรินทร์ 83ครัวเรือน 567 คน หลังได้รับผลกระทบไวรัสโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กล่าวถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูพ) ครั้งที่6/2563 ที่มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวเล หมู่เกาะสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสยาม กล่าวอีกว่าสำนักงาน พมจ.พังงา รายงานว่ามีชาวเล หมู่เกาะสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพทยระบาดของโรคโควิด 83 ครัวเรือน 567 คนแบ่งเป็นมีสถานะทางทะเบียนราษฎร จำนวน 135 คนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษจำนวน 218 คนและไม่มีบัตรสถานะบุคคล อีกจำนวน 114 คน ที่ผ่านมามีการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพระทอง ไปมอบให้จำนวน 52 คน ช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางจำนวนเ 7 ราย  เป็นผู้สูงอายุจำนวน 1 รายและเป็นเด็กแรกเกิดจำนวน 6 รายและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสำรวจอีกครั้งหลังจากสิ้นฤดูมรสุม.

Add a Comment

Your email address will not be published.