โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ 6,289 ราย ที่มีความสามารถ ประพฤติดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ราชกิจจานุเบกษา

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 6,289 ราย

ขอบคุณ ราชกิจจาฯ

เรียบเรียง mumkhao

Add a Comment

Your email address will not be published.